ดึงข้อมูลตาม template นี้
 • OBJID
 • ชื่อหน่วยงาน
 • SOBID
 1. เข้า se16  เรียก table : HRP1001    
 2. ระบุเงื่อนไข  
  PLAN,
  OTYPE,
  enddate=31.12.9999
  RSIGN  
  == ถ้าเลือก RSIGN  มีค่า A  (หน่วยงานเล็กไปหาหน่วยงานใหญ่กว่า) จะเป็น OBJID=หน่วยงานติดตัว   และ SOBID=หน่วยงานที่สูงขึ้น 1 level
  == ถ้าเลือก RSIGN  มีค่า B  (หน่วยงานใหญ่กว่าไปหาหน่วยงานเ้ล็ก)  จะเป็น OBJID=หน่วยงานใหญ่ และ SOBID=หน่วยงานเล็กกว่า 1 level  
  UNAME <> "SAP"  เพราะเป็นข้อมูลขยะที่ใช้ในการทดสอบระบบ 
 3. เรียก table : HRP1000   เพื่อดึงชื่อ Org ออกมา LINK ให้ไฟล์จาก HRP1001 สมบูรณ์

 

ระบบ PIS ของ PP-

posted on 19 Apr 2013 17:14 by minisap in MyNote
USER รหัสบุคคลตัวเอง, s4q2agh
 
IF(ISBLANK(C12)=TRUE, C11+1,C12+1)
 
กรณีคั่นระหว่างแถวชื่อ เพื่อแทรกชื่อหน่วยงาน   แล้วลำดับที่จะต้อง run รวม    เพื่อให้เลขลำดับที่ต่อเนื่องถึงแม้จะเว้นบรรทัดให้ใช้สูตรนี้
 
เจอปัญหากรณีเข้า IT 03 แล้วไม่สามารถ Lock ได้   นั่นหมายความว่าอาจจะมีการ run เงินเดือนผ่านมาแล้ว  แต่ case ที่จะมา lock คือมารู้ตามหลังว่าต้อง lock เพราะอาจจะขาดงาน ฯลฯ     ให้สังเกตุดูที่ account to   ---> ถ้ามีต้องเข้า PU01 ก่อน เพื่อไปลบผลการ run payroll  แล้วจึงมา lock 
=ROUNDUP((J1846),-1)
 
เช่น จาก 121  เป็น 130  , 127 เป็น 130 เป็นต้น