เข้า pp01 แล้ว  แต่พบว่าตำแหน่งนี้ถูกทำ action ลาออก/พ้นสภาพ แล้วแต่สถานะตำแหน่งยังมีคนครองอยู่   
 
login ด้วย user พิเศษ  แล้วเข้า ppome   
หาตำแหน่งที่มีปัญหา
แล้วไปที่ person ที่ตัดไปขาดจากตำแหน่ง
เลือก delimited  assignment  โดยใช้วันที่ลาออกมาใส่  แล้ว save 
 
จากนั้น test ดูตามช่วงเวลาว่าระบบเห็นข้อมูลเป็นอย่างไร?

Comment

Comment:

Tweet

กด yes ด้วย นะจ้ะ  confirm แล้ว

#1 By chonlada on 2014-08-15 17:53