ข้อตกลงในช่วงปีงบ 2555   กับ MI- เรื่องส่งข้อมูลหัวใบยา   หลัง run โปรแกรมพี่แทน   จะต้อง
 
1. delete record ที่ empty(insurance)   
2. link ข้อมูลไปหาไฟล์ที่เคยใช้ส่งด้วย pid
3. repl begdate , enddate ด้วยวันที่เก่าที่เคยมี
4. ส่งได้
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet