การดึงข้อมูลจาก OM เพื่อดูตำแหน่ง ว่าง หรือ ไม่ว่าง  ให้ทำ 2 step คือ
1. ใช้รายงาน standard  ชื่อ Organizational Structure with Positions (Z_AHR_61016494)
     แทรกเพิ่ม column  
     a = select  กรอก x ลงทุก Row ทั้งไฟล์ที่มีข้อมูล
     b=Position ใช้สูตรเพื่อรวมชื่อตำแหน่งที่กระจายอยู่ในแต่ละ column
          CONCATENATE(C175,D175,E175,F175,G175,H175,I175,J175)
     กรอง column ชื่อ Object Type     --> O = หน่วยงาน  , S = ตำแหน่ง
 
2. ปรับรูปแบบให้ถูกต้อง
3. Query ข้อมูล PAmaster ทั้งหมด (รวมทุก status) 
4. ใช้ position id  ทำการ vlookup กับ pamaster เอาชื่อคนออกมา พร้อม status
5. ข้อมูลไหนมี #N/A หมายถึงตำแหน่งนั้น "ว่าง"
 

Comment

Comment:

Tweet