ข้อตกลงของทีม OM กับ PA

posted on 29 Mar 2012 11:10 by minisap in OM, PA
ข้อตกลงร่วมกันสำหรับชื่อตำแหน่งทางบริหาร
 
Delete object + Delimited assignment ตำแหน่งบริหารที่สร้างตั้งแต่ 1.1.1900 ออก   
OM - สร้างตำแหน่งบริหารตามกรอบตั้งแต่วันที่มีการปรับโครงสร้าง   
 

Comment

Comment:

Tweet