เงื่อนไข Interface RFID program

posted on 30 May 2012 14:59 by minisap in RFID
พค.55
- ปรับโปรแกรม export to RFID   ให้โกยข้อมูลคนที่จะเข้ามาในอนาคตให้มีชื่อแสดงใน IDM เพราะต้องนำมาผลิตบัตรฯ ก่อน   ตามเงื่อนไขดังนี้
1. ถ้าข้อมูลในอนาคตมี action #6   จะถือว่ายัง active ในระบบอยู่   จะโกยมา
2. ถ้าข้อมูลในอนาคตไม่มี action #6  จะไม่ส่งมาให้ระบบ RFID
 
3. ถ้าเรายังต้องทำ manual ดึง data ส่ง rfid อยู่   ในส่วนของ z7,z8 ยังมีปัญหาว่าค่าออกมาเป็น 0.0.0000   คุยกับบริษัทฯ ที่พัฒนาระบบแล้ว   แจ้งมาว่า  สามารถส่งเข้าระบบ RFID ได้ตามปกติ  เพราะตอนนี้ทุกระบบที่มี activate ในระบบเรา   ยังไม่ได้ดูส่วนนี้
 
 

Comment

Comment:

Tweet