ที่มาที่ไปของการเปิดใช้ Z83 อีกครั้ง  คือ ต้องการให้พนักงานที่ลาออกแล้วอยู่ระหว่างรอบรรจุอีก subgroup มีรหัสคงอยู่ในระบบ smart card ได้ต่อ    
 
เงื่อนไขของกลุ่ม employee subgroup นี้คือ 

-          ต้องเป็นบุคลากรที่มีรหัสบุคคลในระบบอยู่แล้ว  แต่ออกจากประเภทการจ้างเดิม  รอบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-          ระหว่างที่รอบรรจุก็ยังคงช่วยทำงานอยู่ในคณะฯ  แบบไม่ได้รับเงินเดือน  

-          อาจจะมีเงินที่ได้รับในรอบ off-cycle ต้องจ่ายย้อนหลังให้อยู่บ้าง

-          ระยะเวลาของการรอต้องเป็นระยะสั้นๆ ไม่ควรเกิน 3 เดือน

จุดประสงค์ของการใช้ Z83

-          เพื่อให้บุคลากรยังสามารถใช้บัตร smart card ได้ต่อ โดยไม่ต้องทำใหม่    เช่น D53 หากจบการศึกษา

เริ่มเปิดใช้ 1 กค.55
Tags: z83 1 Comments

Comment

Comment:

Tweet

ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว  ยกเลิกไปก่อนชั่วคราวแบบไม่มีกำหนด (4/12/2012)

#1 By One (103.7.57.18|202.28.179.5) on 2012-12-04 10:59