ประเมิน 360 องศา

posted on 08 Aug 2012 17:22 by minisap in MyNote
โปรแกรมประเมิน 360 องศาของเรา ที่ผึ้งทำให้   อยู่ที่ d:\EVA
ของเก่าอยู่ที่  d:\EVA-test
 
 
### เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ external    \backup-HR-Promote360-oct2012
 

Comment

Comment:

Tweet

ล่าสุดอยู่ที่ ex.harddisk แล้ว

#1 By chonlada on 2012-12-11 13:51