เจอปัญหากรณีเข้า IT 03 แล้วไม่สามารถ Lock ได้   นั่นหมายความว่าอาจจะมีการ run เงินเดือนผ่านมาแล้ว  แต่ case ที่จะมา lock คือมารู้ตามหลังว่าต้อง lock เพราะอาจจะขาดงาน ฯลฯ     ให้สังเกตุดูที่ account to   ---> ถ้ามีต้องเข้า PU01 ก่อน เพื่อไปลบผลการ run payroll  แล้วจึงมา lock 

Comment

Comment:

Tweet