ดึงข้อมูลตาม template นี้
 • OBJID
 • ชื่อหน่วยงาน
 • SOBID
 1. เข้า se16  เรียก table : HRP1001    
 2. ระบุเงื่อนไข  
  PLAN,
  OTYPE,
  enddate=31.12.9999
  RSIGN  
  == ถ้าเลือก RSIGN  มีค่า A  (หน่วยงานเล็กไปหาหน่วยงานใหญ่กว่า) จะเป็น OBJID=หน่วยงานติดตัว   และ SOBID=หน่วยงานที่สูงขึ้น 1 level
  == ถ้าเลือก RSIGN  มีค่า B  (หน่วยงานใหญ่กว่าไปหาหน่วยงานเ้ล็ก)  จะเป็น OBJID=หน่วยงานใหญ่ และ SOBID=หน่วยงานเล็กกว่า 1 level  
  UNAME <> "SAP"  เพราะเป็นข้อมูลขยะที่ใช้ในการทดสอบระบบ 
 3. เรียก table : HRP1000   เพื่อดึงชื่อ Org ออกมา LINK ให้ไฟล์จาก HRP1001 สมบูรณ์

 

Comment

Comment:

Tweet